Arabiska för felaktig

khaaTi'
ﺧَﺎﻃِﺊ
felaktig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för felaktig uttalas khaaTi' och skrivs ﺧَﺎﻃِﺊ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet felaktig består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med felaktig

Alla bokstäver i felaktig

ﺧَﺎﻃِﺊ
ﺧـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﺊ
 
ﺧـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﺊ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
 
kha
kh
alef
Ta
T
'
 
 
Det arabiska ordet för felaktig består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ـﺊ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺎﻃِﺊ och uttalas khaaTi'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver