Arabiska för fel, misstag

khaTa'
ﺧَﻄَﺄ
fel, misstag – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fel, misstag uttalas khaTa' och skrivs ﺧَﻄَﺄ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fel, misstag i:

'akhTaa'
ﺃَﺧﻄَﺎﺀ
fel, misstag – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fel, misstag

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fel, misstag består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, Ta som skrivs och uttalas T och hamza som skrivs och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fel, misstag

Alla bokstäver i fel, misstag

ﺧَﻄَﺄ
ﺧـ
ـﻄـ
ـﺄ
 
ﺧـ
ـﻄـ
ـﺄ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺄ
 
kha
kh
Ta
T
alif hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för fel, misstag består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﻄَﺄ och uttalas khaTa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver