Arabiska för rådivare

mustashaar
ﻣُﺴﺘَﺸَﺎﺭ
rådivare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rådivare uttalas mustashaar och skrivs ﻣُﺴﺘَﺸَﺎﺭ.

Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet rådivare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rådivare består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rådivare

Alla bokstäver i rådivare

ﻣُﺴﺘَﺸَﺎﺭ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺸـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺸـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ـﺮ
 
mim
m
sin
s
ta
t
shin
sh
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för rådivare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴﺘَﺸَﺎﺭ och uttalas mustashaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver