Arabiska för gestikulera, signalera, vinka till sig

shawwara
ﺷَﻮَّﺭَ
gestikulera, signalera, vinka till sig – dåtid han
yushawwiru
ﻳُﺸَﻮِّﺭُ
gestikulera, signalera, vinka till sig – nutid han

Det arabiska verbet för att gestikulera, signalera, vinka till sig skrivs ﺷَﻮَّﺭَ och uttalas shawwara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺸَﻮِّﺭُ och uttalas yushawwiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gestikulera, signalera, vinka till sig består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gestikulera, signalera, vinka till sig

Alla bokstäver i gestikulera, signalera, vinka till sig

ﺷَﻮَّﺭَ
ﺷـ
ـﻮ
 
ﺷـ
ـﻮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﻮ
ـﺮ
 
shin
sh
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för gestikulera, signalera, vinka till sig består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﻮَّﺭَ och uttalas shawwara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av gestikulera, signalera, vinka till sig

dåtid
nutid
han
shawwara
ﺷَﻮَّﺭَ
han - dåtid
yushawwiru
ﻳُﺸَﻮِّﺭُ
han - nutid
hon
shawwarat
ﺷَﻮَّﺭَﺕ
hon - dåtid
tushawwiru
ﺗُﺸَﻮِّﺭُ
hon - nutid
jag
shawwartu
ﺷَﻮَّﺭﺕُ
jag - dåtid
'ushawwiru
ﺃُﺷَﻮِّﺭُ
jag - nutid