Arabiska för rådgöra

shaawara
ﺷَﺎﻭَﺭَ
rådgöra – dåtid han
yushaawiru
ﻳُﺸَﺎﻭِﺭُ
rådgöra – nutid han

Det arabiska verbet för att rådgöra skrivs ﺷَﺎﻭَﺭَ och uttalas shaawara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺸَﺎﻭِﺭُ och uttalas yushaawiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rådgöra består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rådgöra

Alla bokstäver i rådgöra

ﺷَﺎﻭَﺭَ
ﺷـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ـﻮ
ـﺮ
 
shin
sh
alef
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för rådgöra består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﺎﻭَﺭَ och uttalas shaawara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av rådgöra

dåtid
nutid
han
shaawara
ﺷَﺎﻭَﺭَ
han - dåtid
yushaawiru
ﻳُﺸَﺎﻭِﺭُ
han - nutid
hon
shaawarat
ﺷَﺎﻭَﺭَﺕ
hon - dåtid
tushaawiru
ﺗُﺸَﺎﻭِﺭُ
hon - nutid
jag
shaawartu
ﺷَﺎﻭَﺭﺕُ
jag - dåtid
'ushaawiru
ﺃُﺷَﺎﻭِﺭُ
jag - nutid