Arabiska för stärkande, stödjande

di3aam
ﺩِﻋَﺎﻡ
stärkande, stödjande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för stärkande, stödjande uttalas di3aam och skrivs ﺩِﻋَﺎﻡ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet stärkande, stödjande

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stärkande, stödjande består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs ﺩ och uttalas d, ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stärkande, stödjande

Alla bokstäver i stärkande, stödjande

ﺩِﻋَﺎﻡ
ﻋـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﺎ
 
ـﺪ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
dal
d
ayn
3
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för stärkande, stödjande består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺩِﻋَﺎﻡ och uttalas di3aam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för stärkande, stödjande

fi3aal blir di3aam

Vi har sett att det arabiska ordet för stärkande, stödjande skrivs ﺩِﻋَﺎﻡ och uttalas di3aam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är d, 3 och m, blir ordet di3aam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som stärkande, stödjande