Arabiska för ligament

ribaaT
ﺭِﺑَﺎﻁ
ligament – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ligament uttalas ribaaT och skrivs ﺭِﺑَﺎﻁ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ligament i:

'arbiTa
ﺃَﺭﺑِﻄَﺔ
ligament – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ligament

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ligament består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, beh som skrivs och uttalas b och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ligament

Alla bokstäver i ligament

ﺭِﺑَﺎﻁ
ﺑـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺎ
 
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
ra
r
beh
b
alef
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för ligament består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭِﺑَﺎﻁ och uttalas ribaaT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ligament

fi3aal blir ribaaT

Vi har sett att det arabiska ordet för ligament skrivs ﺭِﺑَﺎﻁ och uttalas ribaaT. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är r, b och T, blir ordet ribaaT.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ligament