stödförband

Den arabiska frasen stödförband uttalas ribaaTun di3aamun och skrivs ﺭِﺑَﺎﻁٌ ﺩِﻋَﺎﻡٌ

De arabiska orden i stödförband

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen stödförband. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

ligament

ﺭِﺑَﺎﻁٌ
Uttal: ribaaTun
Svensk versättning (av ordets grundform): ligament
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum

Grundformen av ligament

ﺭِﺑَﺎﻁ
ribaaT
(singular, obestämd form, utan kasus)

stärkande, stödjande

ﺩِﻋَﺎﻡٌ
Uttal: di3aamun
Svensk versättning (av ordets grundform): stärkande, stödjande
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum

Grundformen av stärkande, stödjande

ﺩِﻋَﺎﻡ
di3aam
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Fraser med substantiv + adjektiv

Det här frasen består av ett substantiv (ligament) och ett adjektiv (stärkande, stödjande) som beskriver ordet. Notera att adjektivet följer substantivet i bestämdhet, genus och numerus. (Tänk på att plural av icke-levande saker ses som femininum singular på arabiska). Jag använder kasuset nominativ eftersom det är default, men när du använder ordkombinationen i en mening väljer du det kasus som passar.

Källa: Språkrådet