Arabiska för stärka, stödja

da33ama
ﺩَﻋَّﻢَ
stärka, stödja – dåtid han
yuda33imu
ﻳُﺪَﻋِّﻢُ
stärka, stödja – nutid han

Det arabiska verbet för att stärka, stödja skrivs ﺩَﻋَّﻢَ och uttalas da33ama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺪَﻋِّﻢُ och uttalas yuda33imu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stärka, stödja består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, ayn som skrivs och uttalas 3 och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stärka, stödja

Alla bokstäver i stärka, stödja

ﺩَﻋَّﻢَ
ﻋـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﻢ
 
ـﺪ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
dal
d
ayn
3
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för stärka, stödja består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺩَﻋَّﻢَ och uttalas da33ama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för stärka, stödja

fa33ala blir da33ama

Vi har sett att det arabiska ordet för stärka, stödja skrivs ﺩَﻋَّﻢَ och uttalas da33ama. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är d, 3 och m, blir ordet da33ama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som stärka, stödja

Böjningsformer av stärka, stödja

dåtid
nutid
han
da33ama
ﺩَﻋَّﻢَ
han - dåtid
yuda33imu
ﻳُﺪَﻋِّﻢُ
han - nutid
hon
da33amat
ﺩَﻋَّﻤَﺖ
hon - dåtid
tuda33imu
ﺗُﺪَﻋِّﻢُ
hon - nutid
jag
da33amtu
ﺩَﻋَّﻤﺖُ
jag - dåtid
'uda33imu
ﺃُﺩَﻋِّﻢُ
jag - nutid