Arabiska för hjälpa, stödja

da3ama
ﺩَﻋَﻢَ
hjälpa, stödja – dåtid han
yad3amu
ﻳَﺪﻋَﻢُ
hjälpa, stödja – nutid han

Det arabiska verbet för att hjälpa, stödja skrivs ﺩَﻋَﻢَ och uttalas da3ama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺪﻋَﻢُ och uttalas yad3amu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hjälpa, stödja består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs ﺩ och uttalas d, ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hjälpa, stödja

Alla bokstäver i hjälpa, stödja

ﺩَﻋَﻢَ
ﻋـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﻢ
 
ـﺪ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
dal
d
ayn
3
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för hjälpa, stödja består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺩَﻋَﻢَ och uttalas da3ama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hjälpa, stödja

fa3ala blir da3ama

Vi har sett att det arabiska ordet för hjälpa, stödja skrivs ﺩَﻋَﻢَ och uttalas da3ama. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är d, 3 och m, blir ordet da3ama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hjälpa, stödja

Böjningsformer av hjälpa, stödja

dåtid
nutid
han
da3ama
ﺩَﻋَﻢَ
han - dåtid
yad3amu
ﻳَﺪﻋَﻢُ
han - nutid
hon
da3amat
ﺩَﻋَﻤَﺖ
hon - dåtid
tad3amu
ﺗَﺪﻋَﻢُ
hon - nutid
jag
da3amtu
ﺩَﻋَﻤﺖُ
jag - dåtid
'ad3amu
ﺃَﺩﻋَﻢُ
jag - nutid