Arabiska för skopa, skyffel

mijraaf
ﻣِﺠﺮَﺍﻑ
skopa, skyffel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skopa, skyffel uttalas mijraaf och skrivs ﻣِﺠﺮَﺍﻑ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skopa, skyffel består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skopa, skyffel

Alla bokstäver i skopa, skyffel

ﻣِﺠﺮَﺍﻑ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
jim
j
ra
r
alef
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för skopa, skyffel består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﺠﺮَﺍﻑ och uttalas mijraaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skopa, skyffel

mif3aal blir mijraaf

Vi har sett att det arabiska ordet för skopa, skyffel skrivs ﻣِﺠﺮَﺍﻑ och uttalas mijraaf. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3aal och ordets rotbokstäver är j, r och f, blir ordet mijraaf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skopa, skyffel