Arabiska för bortbärande

tajriif
ﺗَﺠﺮِﻳﻒ
bortbärande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bortbärande uttalas tajriif och skrivs ﺗَﺠﺮِﻳﻒ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bortbärande består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bortbärande

Alla bokstäver i bortbärande

ﺗَﺠﺮِﻳﻒ
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ta
t
jim
j
ra
r
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för bortbärande består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺠﺮِﻳﻒ och uttalas tajriif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bortbärande

taf3iil blir tajriif

Vi har sett att det arabiska ordet för bortbärande skrivs ﺗَﺠﺮِﻳﻒ och uttalas tajriif. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är j, r och f, blir ordet tajriif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bortbärande