Arabiska för föra bort, sopa bort, tvätta bort

ijtarafa
ﺍِﺟﺘَﺮَﻑَ
föra bort, sopa bort, tvätta bort – dåtid han
yajtarifu
ﻳَﺠﺘَﺮِﻑُ
föra bort, sopa bort, tvätta bort – nutid han

Det arabiska verbet för att föra bort, sopa bort, tvätta bort skrivs ﺍِﺟﺘَﺮَﻑَ och uttalas ijtarafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺠﺘَﺮِﻑُ och uttalas yajtarifu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet föra bort, sopa bort, tvätta bort består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med föra bort, sopa bort, tvätta bort

Alla bokstäver i föra bort, sopa bort, tvätta bort

ﺍِﺟﺘَﺮَﻑَ
ﺟـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
alef
jim
j
ta
t
ra
r
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för föra bort, sopa bort, tvätta bort består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺟﺘَﺮَﻑَ och uttalas ijtarafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för föra bort, sopa bort, tvätta bort

ifta3ala blir ijtarafa

Vi har sett att det arabiska ordet för föra bort, sopa bort, tvätta bort skrivs ﺍِﺟﺘَﺮَﻑَ och uttalas ijtarafa. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är j, r och f, blir ordet ijtarafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som föra bort, sopa bort, tvätta bort

Böjningsformer av föra bort, sopa bort, tvätta bort

dåtid
nutid
han
ijtarafa
ﺍِﺟﺘَﺮَﻑَ
han - dåtid
yajtarifu
ﻳَﺠﺘَﺮِﻑُ
han - nutid
hon
ijtarafat
ﺍِﺟﺘَﺮَﻓَﺖ
hon - dåtid
tajtarifu
ﺗَﺠﺘَﺮِﻑُ
hon - nutid
jag
ijtaraftu
ﺍِﺟﺘَﺮَﻓﺖُ
jag - dåtid
'ajtarifu
ﺃَﺟﺘَﺮِﻑُ
jag - nutid