Arabiska för skratt

DaHik
ﺿَﺤِﻚ
skratt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skratt uttalas DaHik och skrivs ﺿَﺤِﻚ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet skratt

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skratt består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs ﺽ och uttalas D, Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och kaf som skrivs ﻙ och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skratt

Alla bokstäver i skratt

ﺿَﺤِﻚ
ﺿـ
ـﺤـ
ـﻚ
 
ﺿـ
ـﺤـ
ـﻚ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
Dad
D
Ha
H
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för skratt består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿَﺤِﻚ och uttalas DaHik.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skratt

fa3il blir DaHik

Vi har sett att det arabiska ordet för skratt skrivs ﺿَﺤِﻚ och uttalas DaHik. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3il och ordets rotbokstäver är D, H och k, blir ordet DaHik.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skratt