Arabiska för skrattande

DaaHik
ﺿَﺎﺣِﻚ
skrattande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skrattande uttalas DaaHik och skrivs ﺿَﺎﺣِﻚ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns skrattande i:

DaaHika
ﺿَﺎﺣِﻜَﺔ
skrattande – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skrattande består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, Ha som skrivs och uttalas H och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skrattande

Alla bokstäver i skrattande

ﺿَﺎﺣِﻚ
ﺿـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﻚ
 
ﺿـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﻚ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
Dad
D
alef
Ha
H
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för skrattande består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿَﺎﺣِﻚ och uttalas DaaHik.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skrattande

faa3il blir DaaHik

Vi har sett att det arabiska ordet för skrattande skrivs ﺿَﺎﺣِﻚ och uttalas DaaHik. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är D, H och k, blir ordet DaaHik.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skrattande