Arabiska för få någon att skratta

'aDHaka
ﺃَﺿﺤَﻚَ
få någon att skratta – dåtid han
yuDHiku
ﻳُﻀﺤِﻚُ
få någon att skratta – nutid han

Det arabiska verbet för att få någon att skratta skrivs ﺃَﺿﺤَﻚَ och uttalas 'aDHaka i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻀﺤِﻚُ och uttalas yuDHiku. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet få någon att skratta består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, Ha som skrivs och uttalas H och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med få någon att skratta

Alla bokstäver i få någon att skratta

ﺃَﺿﺤَﻚَ
ﺿـ
ـﺤـ
ـﻚ
 
ﺿـ
ـﺤـ
ـﻚ
 
ـﺄ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
alif hamza
'
Dad
D
Ha
H
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för få någon att skratta består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺿﺤَﻚَ och uttalas 'aDHaka.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för få någon att skratta

'af3ala blir 'aDHaka

Vi har sett att det arabiska ordet för få någon att skratta skrivs ﺃَﺿﺤَﻚَ och uttalas 'aDHaka. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är D, H och k, blir ordet 'aDHaka.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som få någon att skratta

Böjningsformer av få någon att skratta

dåtid
nutid
han
'aDHaka
ﺃَﺿﺤَﻚَ
han - dåtid
yuDHiku
ﻳُﻀﺤِﻚُ
han - nutid
hon
'aDHakat
ﺃَﺿﺤَﻜَﺖ
hon - dåtid
tuDHiku
ﺗُﻀﺤِﻚُ
hon - nutid
jag
'aDHaktu
ﺃَﺿﺤَﻜﺖُ
jag - dåtid
'uDHiku
ﺃُﺿﺤِﻚُ
jag - nutid