Arabiska för försäkringsgivare

mu'ammin
ﻣُﺆَﻣِّﻦ
försäkringsgivare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för försäkringsgivare uttalas mu'ammin och skrivs ﻣُﺆَﻣِّﻦ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet försäkringsgivare består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', mim som skrivs och uttalas m och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med försäkringsgivare

Alla bokstäver i försäkringsgivare

ﻣُﺆَﻣِّﻦ
ﻣـ
ـﺆ
ﻣـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﺆ
ﻣـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺆ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
mim
m
'
mim
m
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för försäkringsgivare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﺅ (här som ـﺆ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺆَﻣِّﻦ och uttalas mu'ammin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för försäkringsgivare

mufa33il blir mu'ammin

Vi har sett att det arabiska ordet för försäkringsgivare skrivs ﻣُﺆَﻣِّﻦ och uttalas mu'ammin. Ordet följer mönstret aktivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33il och ordets rotbokstäver är ', m och n, blir ordet mu'ammin.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som försäkringsgivare