Arabiska för kall

baarid
ﺑَﺎﺭِﺩ
kall – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kall uttalas baarid och skrivs ﺑَﺎﺭِﺩ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kall i:

baarida
ﺑَﺎﺭِﺩَﺓ
kall – femininum singular
Kategori: temperatur
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet kall

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kall består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kall

Alla bokstäver i kall

ﺑَﺎﺭِﺩ
ﺑـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ـﺮ
ـﺪ
 
beh
b
alef
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för kall består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﺎﺭِﺩ och uttalas baarid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kall

faa3il blir baarid

Vi har sett att det arabiska ordet för kall skrivs ﺑَﺎﺭِﺩ och uttalas baarid. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är b, r och d, blir ordet baarid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kall