Arabiska för beständighet

thabaat
ﺛَﺒَﺎﺕ
beständighet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för beständighet uttalas thabaat och skrivs ﺛَﺒَﺎﺕ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet beständighet består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs och uttalas th, beh som skrivs och uttalas b och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med beständighet

Alla bokstäver i beständighet

ﺛَﺒَﺎﺕ
ﺛـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺛـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
tha
th
beh
b
alef
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för beständighet består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ta som skrivs ﺕ och uttalas t och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺛَﺒَﺎﺕ och uttalas thabaat.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver