Arabiska för jobb

waZiifa
ﻭَﻇِﻴﻔَﺔ
jobb – femininum singular

Det arabiska ordet för jobb uttalas waZiifa och skrivs ﻭَﻇِﻴﻔَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns jobb i:

waZaa'if
ﻭَﻇَﺎﺋِﻒ
jobb – femininum plural
Kategori: arbete
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet jobb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet jobb består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Za som skrivs och uttalas Z och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med jobb

Alla bokstäver i jobb

ﻭَﻇِﻴﻔَﺔ
ﻇـ
ـﻴـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﻇـ
ـﻴـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ـﻮ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
waw
w
Za
Z
ya
y
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för jobb består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ﻇـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻭَﻇِﻴﻔَﺔ och uttalas waZiifa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för jobb

fa3iila blir waZiifa

Vi har sett att det arabiska ordet för jobb skrivs ﻭَﻇِﻴﻔَﺔ och uttalas waZiifa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iila och ordets rotbokstäver är w, Z och f, blir ordet waZiifa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som jobb