Arabiska för affär

matjar
ﻣَﺘﺠَﺮ
affär – maskulinum singular

Det arabiska ordet för affär uttalas matjar och skrivs ﻣَﺘﺠَﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet affär

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet affär består av de arabiska bokstäverna ta som skrivs och uttalas t, jim som skrivs och uttalas j och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med affär

Alla bokstäver i affär

ﻣَﺘﺠَﺮ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺠـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺠـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
 
mim
m
ta
t
jim
j
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för affär består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺘﺠَﺮ och uttalas matjar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för affär

maf3al blir matjar

Vi har sett att det arabiska ordet för affär skrivs ﻣَﺘﺠَﺮ och uttalas matjar. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är t, j och r, blir ordet matjar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som affär