Arabiska för bråk

shijaar
ﺷِﺠَﺎﺭ
bråk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bråk uttalas shijaar och skrivs ﺷِﺠَﺎﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bråk

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bråk består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, jim som skrivs och uttalas j och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bråk

Alla bokstäver i bråk

ﺷِﺠَﺎﺭ
ﺷـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ـﺮ
 
shin
sh
jim
j
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för bråk består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷِﺠَﺎﺭ och uttalas shijaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver