Arabiska för återförsäljare

taajir
ﺗَﺎﺟِﺮ
återförsäljare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för återförsäljare uttalas taajir och skrivs ﺗَﺎﺟِﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns återförsäljare i:

tujjaar
ﺗُﺠَّﺎﺭ
återförsäljare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet återförsäljare består av de arabiska bokstäverna ta som skrivs ﺕ och uttalas t, jim som skrivs ﺝ och uttalas j och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med återförsäljare

Alla bokstäver i återförsäljare

ﺗَﺎﺟِﺮ
ﺗـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
 
ta
t
alef
jim
j
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för återförsäljare består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺎﺟِﺮ och uttalas taajir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för återförsäljare

faa3il blir taajir

Vi har sett att det arabiska ordet för återförsäljare skrivs ﺗَﺎﺟِﺮ och uttalas taajir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är t, j och r, blir ordet taajir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som återförsäljare