Arabiska för handels-, kommersiell

tijaariyy
ﺗِﺠَﺎﺭِﻱّ
handels-, kommersiell – maskulinum singular

Det arabiska ordet för handels-, kommersiell uttalas tijaariyy och skrivs ﺗِﺠَﺎﺭِﻱّ.

Förutom grundformen finns handels-, kommersiell i:

tijaariyya
ﺗِﺠَﺎﺭِﻳَّﺔ
handels-, kommersiell – femininum singular
Kategori: handel
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet handels-, kommersiell består av de arabiska bokstäverna ta som skrivs och uttalas t, jim som skrivs och uttalas j och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med handels-, kommersiell

Alla bokstäver i handels-, kommersiell

ﺗِﺠَﺎﺭِﻱّ
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ta
t
jim
j
alef
ra
r
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för handels-, kommersiell består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺗِﺠَﺎﺭِﻱّ och uttalas tijaariyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för handels-, kommersiell

fi3aal blir tijaariyy

Vi har sett att det arabiska ordet för handels-, kommersiell skrivs ﺗِﺠَﺎﺭِﻱّ och uttalas tijaariyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är t, j och r, blir ordet tijaariyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som handels-, kommersiell