Arabiska för inkludera, innehålla

ishtamala
ﺍِﺷﺘَﻤَﻞَ
inkludera, innehålla – dåtid han
yashtamilu
ﻳَﺸﺘَﻤِﻞُ
inkludera, innehålla – nutid han

Det arabiska verbet för att inkludera, innehålla skrivs ﺍِﺷﺘَﻤَﻞَ och uttalas ishtamala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸﺘَﻤِﻞُ och uttalas yashtamilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inkludera, innehålla består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inkludera, innehålla

Alla bokstäver i inkludera, innehålla

ﺍِﺷﺘَﻤَﻞَ
ﺷـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ﺷـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alef
shin
sh
ta
t
mim
m
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för inkludera, innehålla består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺷﺘَﻤَﻞَ och uttalas ishtamala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av inkludera, innehålla

dåtid
nutid
han
ishtamala
ﺍِﺷﺘَﻤَﻞَ
han - dåtid
yashtamilu
ﻳَﺸﺘَﻤِﻞُ
han - nutid
hon
ishtamalat
ﺍِﺷﺘَﻤَﻠَﺖ
hon - dåtid
tashtamilu
ﺗَﺸﺘَﻤِﻞُ
hon - nutid
jag
ishtamaltu
ﺍِﺷﺘَﻤَﻠﺖُ
jag - dåtid
'ashtamilu
ﺃَﺷﺘَﻤِﻞُ
jag - nutid