Arabiska för inkluderad

mashmuul
ﻣَﺸﻤُﻮﻝ
inkluderad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för inkluderad uttalas mashmuul och skrivs ﻣَﺸﻤُﻮﻝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inkluderad består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inkluderad

Alla bokstäver i inkluderad

ﻣَﺸﻤُﻮﻝ
ﻣـ
ـﺸـ
ـﻤـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺸـ
ـﻤـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
shin
sh
mim
m
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för inkluderad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺸﻤُﻮﻝ och uttalas mashmuul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver