Arabiska för inkludera, innehålla

shamila
ﺷَﻤِﻞَ
inkludera, innehålla – dåtid han
yashmalu
ﻳَﺸﻤَﻞُ
inkludera, innehålla – nutid han

Det arabiska verbet för att inkludera, innehålla skrivs ﺷَﻤِﻞَ och uttalas shamila i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸﻤَﻞُ och uttalas yashmalu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inkludera, innehålla består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inkludera, innehålla

Alla bokstäver i inkludera, innehålla

ﺷَﻤِﻞَ
ﺷـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ﺷـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
shin
sh
mim
m
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för inkludera, innehålla består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﻤِﻞَ och uttalas shamila.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av inkludera, innehålla

dåtid
nutid
han
shamila
ﺷَﻤِﻞَ
han - dåtid
yashmalu
ﻳَﺸﻤَﻞُ
han - nutid
hon
shamilat
ﺷَﻤِﻠَﺖ
hon - dåtid
tashmalu
ﺗَﺸﻤَﻞُ
hon - nutid
jag
shamiltu
ﺷَﻤِﻠﺖُ
jag - dåtid
'ashmalu
ﺃَﺷﻤَﻞُ
jag - nutid