Arabiska för mantel

shamla
ﺷَﻤﻠَﺔ
mantel – femininum singular

Det arabiska ordet för mantel uttalas shamla och skrivs ﺷَﻤﻠَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mantel består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mantel

Alla bokstäver i mantel

ﺷَﻤﻠَﺔ
ﺷـ
ـﻤـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﻤـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
shin
sh
mim
m
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för mantel består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺷَﻤﻠَﺔ och uttalas shamla.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver