Arabiska för fullständig

shaamil
ﺷَﺎﻣِﻞ
fullständig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fullständig uttalas shaamil och skrivs ﺷَﺎﻣِﻞ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet fullständig

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fullständig består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fullständig

Alla bokstäver i fullständig

ﺷَﺎﻣِﻞ
ﺷـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻞ
 
ﺷـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻞ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
shin
sh
alef
mim
m
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för fullständig består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺎﻣِﻞ och uttalas shaamil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver