Arabiska för brist, skam

3ayb
ﻋَﻴﺐ
brist, skam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för brist, skam uttalas 3ayb och skrivs ﻋَﻴﺐ.

Förutom grundformen finns brist, skam i:

3uyuub
ﻋُﻴُﻮﺏ
brist, skam – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet brist, skam

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet brist, skam består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ya som skrivs och uttalas y och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med brist, skam

Alla bokstäver i brist, skam

ﻋَﻴﺐ
ﻋـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ayn
3
ya
y
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för brist, skam består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻴﺐ och uttalas 3ayb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för brist, skam

fa3l blir 3ayb

Vi har sett att det arabiska ordet för brist, skam skrivs ﻋَﻴﺐ och uttalas 3ayb. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är 3, y och b, blir ordet 3ayb.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som brist, skam