Arabiska för skamlig

3aa'ib
ﻋَﺎﺋِﺐ
skamlig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skamlig uttalas 3aa'ib och skrivs ﻋَﺎﺋِﺐ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skamlig består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ya som skrivs och uttalas y och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skamlig

Alla bokstäver i skamlig

ﻋَﺎﺋِﺐ
ﻋـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ayn
3
alef
'
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för skamlig består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﺋِﺐ och uttalas 3aa'ib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver