Arabiska för klandra

3ayyaba
ﻋَﻴَّﺐَ
klandra – dåtid han
yu3ayyibu
ﻳُﻌَﻴِّﺐُ
klandra – nutid han

Det arabiska verbet för att klandra skrivs ﻋَﻴَّﺐَ och uttalas 3ayyaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﻴِّﺐُ och uttalas yu3ayyibu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klandra består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ya som skrivs och uttalas y och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klandra

Alla bokstäver i klandra

ﻋَﻴَّﺐَ
ﻋـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ayn
3
ya
y
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för klandra består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻴَّﺐَ och uttalas 3ayyaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för klandra

fa33ala blir 3ayyaba

Vi har sett att det arabiska ordet för klandra skrivs ﻋَﻴَّﺐَ och uttalas 3ayyaba. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, y och b, blir ordet 3ayyaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som klandra

Böjningsformer av klandra

dåtid
nutid
han
3ayyaba
ﻋَﻴَّﺐَ
han - dåtid
yu3ayyibu
ﻳُﻌَﻴِّﺐُ
han - nutid
hon
3ayyabat
ﻋَﻴَّﺒَﺖ
hon - dåtid
tu3ayyibu
ﺗُﻌَﻴِّﺐُ
hon - nutid
jag
3ayyabtu
ﻋَﻴَّﺒﺖُ
jag - dåtid
'u3ayyibu
ﺃُﻋَﻴِّﺐُ
jag - nutid