Arabiska för behandla

3aalaja
ﻋَﺎﻟَﺞَ
behandla – dåtid han
yu3aaliju
ﻳُﻌَﺎﻟِﺞُ
behandla – nutid han

Det arabiska verbet för att behandla skrivs ﻋَﺎﻟَﺞَ och uttalas 3aalaja i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﺎﻟِﺞُ och uttalas yu3aaliju. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet behandla

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet behandla består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med behandla

Alla bokstäver i behandla

ﻋَﺎﻟَﺞَ
ﻋـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺞ
 
ﻋـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺞ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
ayn
3
alef
lam
l
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för behandla består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺞ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﻟَﺞَ och uttalas 3aalaja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för behandla

faa3ala blir 3aalaja

Vi har sett att det arabiska ordet för behandla skrivs ﻋَﺎﻟَﺞَ och uttalas 3aalaja. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är 3, l och j, blir ordet 3aalaja.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som behandla

Böjningsformer av behandla

dåtid
nutid
han
3aalaja
ﻋَﺎﻟَﺞَ
han - dåtid
yu3aaliju
ﻳُﻌَﺎﻟِﺞُ
han - nutid
hon
3aalajat
ﻋَﺎﻟَﺠَﺖ
hon - dåtid
tu3aaliju
ﺗُﻌَﺎﻟِﺞُ
hon - nutid
jag
3aalajtu
ﻋَﺎﻟَﺠﺖُ
jag - dåtid
'u3aaliju
ﺃُﻋَﺎﻟِﺞُ
jag - nutid