Arabiska för förstöra, riva ner

hadama
ﻫَﺪَﻡَ
förstöra, riva ner – dåtid han
yahdimu
ﻳَﻬﺪِﻡُ
förstöra, riva ner – nutid han

Det arabiska verbet för att förstöra, riva ner skrivs ﻫَﺪَﻡَ och uttalas hadama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻬﺪِﻡُ och uttalas yahdimu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förstöra, riva ner består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, dal som skrivs och uttalas d och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förstöra, riva ner

Alla bokstäver i förstöra, riva ner

ﻫَﺪَﻡَ
ﻫـ
ـﺪ
 
ﻫـ
ـﺪ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ha
h
dal
d
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för förstöra, riva ner består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻫَﺪَﻡَ och uttalas hadama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förstöra, riva ner

fa3ala blir hadama

Vi har sett att det arabiska ordet för förstöra, riva ner skrivs ﻫَﺪَﻡَ och uttalas hadama. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är h, d och m, blir ordet hadama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förstöra, riva ner

Böjningsformer av förstöra, riva ner

dåtid
nutid
han
hadama
ﻫَﺪَﻡَ
han - dåtid
yahdimu
ﻳَﻬﺪِﻡُ
han - nutid
hon
hadamat
ﻫَﺪَﻣَﺖ
hon - dåtid
tahdimu
ﺗَﻬﺪِﻡُ
hon - nutid
jag
hadamtu
ﻫَﺪَﻣﺖُ
jag - dåtid
'ahdimu
ﺃَﻫﺪِﻡُ
jag - nutid