Arabiska för förstörelse, rivning

hadm
ﻫَﺪﻡ
förstörelse, rivning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förstörelse, rivning uttalas hadm och skrivs ﻫَﺪﻡ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet förstörelse, rivning

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förstörelse, rivning består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs ﻩ och uttalas h, dal som skrivs ﺩ och uttalas d och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förstörelse, rivning

Alla bokstäver i förstörelse, rivning

ﻫَﺪﻡ
ﻫـ
ـﺪ
 
ﻫـ
ـﺪ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ha
h
dal
d
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för förstörelse, rivning består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻫَﺪﻡ och uttalas hadm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förstörelse, rivning

fa3l blir hadm

Vi har sett att det arabiska ordet för förstörelse, rivning skrivs ﻫَﺪﻡ och uttalas hadm. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är h, d och m, blir ordet hadm.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förstörelse, rivning