Arabiska för kapacitet

wus3
ﻭُﺳﻊ
kapacitet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kapacitet uttalas wus3 och skrivs ﻭُﺳﻊ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kapacitet

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kapacitet består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, sin som skrivs och uttalas s och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kapacitet

Alla bokstäver i kapacitet

ﻭُﺳﻊ
ﺳـ
ـﻊ
 
ﺳـ
ـﻊ
 
ـﻮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
waw
w
sin
s
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för kapacitet består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭُﺳﻊ och uttalas wus3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kapacitet

fu3l blir wus3

Vi har sett att det arabiska ordet för kapacitet skrivs ﻭُﺳﻊ och uttalas wus3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är w, s och 3, blir ordet wus3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kapacitet