Arabiska för bredda, öka

wassa3a
ﻭَﺳَّﻊَ
bredda, öka – dåtid han
yuwassi3u
ﻳُﻮَﺳِّﻊُ
bredda, öka – nutid han

Det arabiska verbet för att bredda, öka skrivs ﻭَﺳَّﻊَ och uttalas wassa3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻮَﺳِّﻊُ och uttalas yuwassi3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bredda, öka består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs ﻭ och uttalas w, sin som skrivs ﺱ och uttalas s och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bredda, öka

Alla bokstäver i bredda, öka

ﻭَﺳَّﻊَ
ﺳـ
ـﻊ
 
ﺳـ
ـﻊ
 
ـﻮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
waw
w
sin
s
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för bredda, öka består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَﺳَّﻊَ och uttalas wassa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bredda, öka

fa33ala blir wassa3a

Vi har sett att det arabiska ordet för bredda, öka skrivs ﻭَﺳَّﻊَ och uttalas wassa3a. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är w, s och 3, blir ordet wassa3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bredda, öka

Böjningsformer av bredda, öka

dåtid
nutid
han
wassa3a
ﻭَﺳَّﻊَ
han - dåtid
yuwassi3u
ﻳُﻮَﺳِّﻊُ
han - nutid
hon
wassa3at
ﻭَﺳَّﻌَﺖ
hon - dåtid
tuwassi3u
ﺗُﻮَﺳِّﻊُ
hon - nutid
jag
wassa3tu
ﻭَﺳَّﻌﺖُ
jag - dåtid
'uwassi3u
ﺃُﻭَﺳِّﻊُ
jag - nutid