Arabiska för bred

waasi3
ﻭَﺍﺳِﻊ
bred – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bred uttalas waasi3 och skrivs ﻭَﺍﺳِﻊ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bred i:

waasi3a
ﻭَﺍﺳِﻌَﺔ
bred – femininum singular
waasi3aat
ﻭَﺍﺳِﻌَﺎﺕ
bred – femininum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet bred

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bred består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, sin som skrivs och uttalas s och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bred

Alla bokstäver i bred

ﻭَﺍﺳِﻊ
ﺳـ
ـﻊ
 
ﺳـ
ـﻊ
 
ـﻮ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
waw
w
alef
sin
s
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för bred består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﺍﺳِﻊ och uttalas waasi3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bred

faa3il blir waasi3

Vi har sett att det arabiska ordet för bred skrivs ﻭَﺍﺳِﻊ och uttalas waasi3. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är w, s och 3, blir ordet waasi3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bred