Arabiska för vete

qamH
ﻗَﻤﺢ
vete – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vete uttalas qamH och skrivs ﻗَﻤﺢ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet vete

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vete består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, mim som skrivs och uttalas m och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vete

Alla bokstäver i vete

ﻗَﻤﺢ
ﻗـ
ـﻤـ
ـﺢ
 
ﻗـ
ـﻤـ
ـﺢ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
qaf
q
mim
m
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för vete består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﻤﺢ och uttalas qamH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vete

fa3l blir qamH

Vi har sett att det arabiska ordet för vete skrivs ﻗَﻤﺢ och uttalas qamH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är q, m och H, blir ordet qamH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vete