Arabiska för tunnland

faddaan
ﻓَﺪَّﺍﻥ
tunnland – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tunnland uttalas faddaan och skrivs ﻓَﺪَّﺍﻥ.

Kategori: mått
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken

Så används ordet tunnland

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tunnland består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, dal som skrivs och uttalas d och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tunnland

Alla bokstäver i tunnland

ﻓَﺪَّﺍﻥ
ﻓـ
ـﺪ
 
ﻓـ
ـﺪ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺪ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
fa
f
dal
d
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för tunnland består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺪَّﺍﻥ och uttalas faddaan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tunnland

fa33aal blir faddaan

Vi har sett att det arabiska ordet för tunnland skrivs ﻓَﺪَّﺍﻥ och uttalas faddaan. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är f, d och n, blir ordet faddaan.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tunnland