Arabiska för inspelning, registrering

tasjiil
ﺗَﺴﺠِﻴﻞ
inspelning, registrering – maskulinum singular

Det arabiska ordet för inspelning, registrering uttalas tasjiil och skrivs ﺗَﺴﺠِﻴﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns inspelning, registrering i:

tasjiilaat
ﺗَﺴﺠِﻴﻠَﺎﺕ
inspelning, registrering – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inspelning, registrering består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, jim som skrivs och uttalas j och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inspelning, registrering

Alla bokstäver i inspelning, registrering

ﺗَﺴﺠِﻴﻞ
ﺗـ
ـﺴـ
ـﺠـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺴـ
ـﺠـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
sin
s
jim
j
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för inspelning, registrering består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺴﺠِﻴﻞ och uttalas tasjiil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för inspelning, registrering

taf3iil blir tasjiil

Vi har sett att det arabiska ordet för inspelning, registrering skrivs ﺗَﺴﺠِﻴﻞ och uttalas tasjiil. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är s, j och l, blir ordet tasjiil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som inspelning, registrering