Arabiska för inspelande, inspelningsapparat, registrerande

musajjil
ﻣُﺴَﺠِّﻞ
inspelande, inspelningsapparat, registrerande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för inspelande, inspelningsapparat, registrerande uttalas musajjil och skrivs ﻣُﺴَﺠِّﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns inspelande, inspelningsapparat, registrerande i:

musajjilaat
ﻣُﺴَﺠِّﻠَﺎﺕ
inspelande, inspelningsapparat, registrerande – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inspelande, inspelningsapparat, registrerande består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, jim som skrivs och uttalas j och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inspelande, inspelningsapparat, registrerande

Alla bokstäver i inspelande, inspelningsapparat, registrerande

ﻣُﺴَﺠِّﻞ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺠـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺠـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
sin
s
jim
j
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för inspelande, inspelningsapparat, registrerande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴَﺠِّﻞ och uttalas musajjil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för inspelande, inspelningsapparat, registrerande

mufa33il blir musajjil

Vi har sett att det arabiska ordet för inspelande, inspelningsapparat, registrerande skrivs ﻣُﺴَﺠِّﻞ och uttalas musajjil. Ordet följer mönstret aktivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33il och ordets rotbokstäver är s, j och l, blir ordet musajjil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som inspelande, inspelningsapparat, registrerande