Arabiska för brun

'asmar
ﺃَﺳﻤَﺮ
brun – maskulinum singular

Det arabiska ordet för brun uttalas 'asmar och skrivs ﺃَﺳﻤَﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns brun i:

samraa'
ﺳَﻤﺮَﺍﺀ
brun – femininum singular
samraawaat
ﺳَﻤﺮَﺍﻭَﺍﺕ
brun – femininum plural
sumr
ﺳُﻤﺮ
brun – maskulinum plural
Kategori: färger
Ordklass: adjektiv. Mönster: färger

Så används ordet brun

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet brun består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med brun

Alla bokstäver i brun

ﺃَﺳﻤَﺮ
ﺳـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
alif hamza
'
sin
s
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för brun består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﺳﻤَﺮ och uttalas 'asmar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för brun

'af3al blir 'asmar

Vi har sett att det arabiska ordet för brun skrivs ﺃَﺳﻤَﺮ och uttalas 'asmar. Ordet följer mönstret färger. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3al och ordets rotbokstäver är s, m och r, blir ordet 'asmar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som brun