Arabiska för spika

sammara
ﺳَﻤَّﺮَ
spika – dåtid han
yusammiru
ﻳُﺴَﻤِّﺮُ
spika – nutid han

Det arabiska verbet för att spika skrivs ﺳَﻤَّﺮَ och uttalas sammara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺴَﻤِّﺮُ och uttalas yusammiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet spika består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med spika

Alla bokstäver i spika

ﺳَﻤَّﺮَ
ﺳـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
sin
s
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för spika består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﻤَّﺮَ och uttalas sammara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för spika

fa33ala blir sammara

Vi har sett att det arabiska ordet för spika skrivs ﺳَﻤَّﺮَ och uttalas sammara. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är s, m och r, blir ordet sammara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som spika

Böjningsformer av spika

dåtid
nutid
han
sammara
ﺳَﻤَّﺮَ
han - dåtid
yusammiru
ﻳُﺴَﻤِّﺮُ
han - nutid
hon
sammarat
ﺳَﻤَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tusammiru
ﺗُﺴَﻤِّﺮُ
hon - nutid
jag
sammartu
ﺳَﻤَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'usammiru
ﺃُﺳَﻤِّﺮُ
jag - nutid