Arabiska för bli brun

samura
ﺳَﻤُﺮَ
bli brun – dåtid han
yasmuru
ﻳَﺴﻤُﺮُ
bli brun – nutid han

Det arabiska verbet för att bli brun skrivs ﺳَﻤُﺮَ och uttalas samura i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﻤُﺮُ och uttalas yasmuru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli brun består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bli brun

Alla bokstäver i bli brun

ﺳَﻤُﺮَ
ﺳـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
sin
s
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för bli brun består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﻤُﺮَ och uttalas samura.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bli brun

fa3ula blir samura

Vi har sett att det arabiska ordet för bli brun skrivs ﺳَﻤُﺮَ och uttalas samura. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ula där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ula och ordets rotbokstäver är s, m och r, blir ordet samura.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bli brun

Böjningsformer av bli brun

dåtid
nutid
han
samura
ﺳَﻤُﺮَ
han - dåtid
yasmuru
ﻳَﺴﻤُﺮُ
han - nutid
hon
samurat
ﺳَﻤُﺮَﺕ
hon - dåtid
tasmuru
ﺗَﺴﻤُﺮُ
hon - nutid
jag
samurtu
ﺳَﻤُﺮﺕُ
jag - dåtid
'asmuru
ﺃَﺳﻤُﺮُ
jag - nutid