Arabiska för kvällsprat

samar
ﺳَﻤَﺮ
kvällsprat – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kvällsprat uttalas samar och skrivs ﺳَﻤَﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kvällsprat består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kvällsprat

Alla bokstäver i kvällsprat

ﺳَﻤَﺮ
ﺳـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
sin
s
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för kvällsprat består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﻤَﺮ och uttalas samar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kvällsprat

fa3al blir samar

Vi har sett att det arabiska ordet för kvällsprat skrivs ﺳَﻤَﺮ och uttalas samar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är s, m och r, blir ordet samar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kvällsprat