Arabiska för uggla

buuma
ﺑُﻮﻣَﺔ
uggla – femininum singular

Det arabiska ordet för uggla uttalas buuma och skrivs ﺑُﻮﻣَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv.

Så används ordet uggla

Alla bokstäver i uggla

ﺑُﻮﻣَﺔ
ﺑـ
ـﻮ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﻮ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﻮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
beh
b
waw
w
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för uggla består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑُﻮﻣَﺔ och uttalas buuma.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver