Arabiska för lam

'a3raj
ﺃَﻋﺮَﺝ
lam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lam uttalas 'a3raj och skrivs ﺃَﻋﺮَﺝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns lam i:

3arjaa'
ﻋَﺮﺟَﺎﺀ
lam – femininum singular
3arjaawaat
ﻋَﺮﺟَﺎﻭَﺍﺕ
lam – femininum plural
3urj
ﻋُﺮﺝ
lam – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: färger

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lam består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lam

Alla bokstäver i lam

ﺃَﻋﺮَﺝ
ﻋـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
alif hamza
'
ayn
3
ra
r
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för lam består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﻋﺮَﺝ och uttalas 'a3raj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lam

'af3al blir 'a3raj

Vi har sett att det arabiska ordet för lam skrivs ﺃَﻋﺮَﺝ och uttalas 'a3raj. Ordet följer mönstret färger. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3al och ordets rotbokstäver är 3, r och j, blir ordet 'a3raj.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lam