Arabiska för sång

nashiid
ﻧَﺸِﻴﺪ
sång – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sång uttalas nashiid och skrivs ﻧَﺸِﻴﺪ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet sång

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sång består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, shin som skrivs och uttalas sh och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sång

Alla bokstäver i sång

ﻧَﺸِﻴﺪ
ﻧـ
ـﺸـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﻧـ
ـﺸـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
nun
n
shin
sh
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för sång består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺸِﻴﺪ och uttalas nashiid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver