Arabiska för nationell

waTaniyy
ﻭَﻃَﻨِﻲّ
nationell – maskulinum singular

Det arabiska ordet för nationell uttalas waTaniyy och skrivs ﻭَﻃَﻨِﻲّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet nationell

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nationell består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Ta som skrivs och uttalas T och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nationell

Alla bokstäver i nationell

ﻭَﻃَﻨِﻲّ
ﻃـ
ـﻨـ
ـﻲ
 
ﻃـ
ـﻨـ
ـﻲ
 
ـﻮ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
waw
w
Ta
T
nun
n
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för nationell består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻭَﻃَﻨِﻲّ och uttalas waTaniyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för nationell

fa3al blir waTaniyy

Vi har sett att det arabiska ordet för nationell skrivs ﻭَﻃَﻨِﻲّ och uttalas waTaniyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är w, T och n, blir ordet waTaniyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som nationell